By continuing to use this site you approve the use of cookies. Read our Privacy Policy

Inauguration of OSTP Örnsköldsvik´s new landmark

Last Tuesday Oct. 13 we had the pleasure to celebrate a new landmark at OSTP City-center Örnsköldsvik, called monumentalböjen.

OSTP's management group got the opportunity to inaugurate a new artwork/advertisement display outside OSTP Örnsköldsvik Head office.

As this consists of a diameter 1219 mm radius 1828 mm LDX elbow, placed on a diameter 457 mm pipe, getting a total height of 5800 mm, makes it visible outwards what’s produced within the gates. During evenings is it
illuminated with blue LED light from inside and white LED from beneath.Artwork “monumentalböjen” made by Ö-vik team Leif Mellin, Hans Nilsson.

and Niklas Nordström.

 


Vacancies

You can fill in an open application where you can define what kind of job you are looking for
08
nov 2018
ÖMV växer snabbare än planerat på marknaden. Detta betyder att ÖMV måste bemanna upp sig för att möta den ökade efterfrågan omgående. ÖMV verkar projektbaserat på en marknad som går upp och ner, men nu ser vi en mycket stark efterfrågan på våra tjänster och detta sträcker sig så långt som vi kan se. Bakomliggande faktorer till den höga beläggningen är att ÖMV har hittat nya produkter på en global marknad. Och vi tänker ta denna chans att etablera oss på en högre omsättningsnivå för att kunna fortsätta att växa på marknaden.