By continuing to use this site you approve the use of cookies. Read our Privacy Policy

 

Process and Resources

Process industries all over the world must consider many factors when selecting materials, for example safety, strength, cost and maintenance need. 

Stainless steel is increasingly becoming the solution for these needs, given its many beneficial properties, such as excellent corrosion resistance, strength, ductility and ease of welding.

 


Vacancies

You can fill in an open application where you can define what kind of job you are looking for
08
nov 2018
ÖMV växer snabbare än planerat på marknaden. Detta betyder att ÖMV måste bemanna upp sig för att möta den ökade efterfrågan omgående. ÖMV verkar projektbaserat på en marknad som går upp och ner, men nu ser vi en mycket stark efterfrågan på våra tjänster och detta sträcker sig så långt som vi kan se. Bakomliggande faktorer till den höga beläggningen är att ÖMV har hittat nya produkter på en global marknad. Och vi tänker ta denna chans att etablera oss på en högre omsättningsnivå för att kunna fortsätta att växa på marknaden.