By continuing to use this site you approve the use of cookies. Read our Privacy Policy

 

About OSTP

OSTP is a joint-venture between Tubinoxia and Outokumpu Group. We are a Specialist Welded Stainless Steel Tubular Products manufacturer offering one of the broadest ranges of all producers, including Process Pipes & Tubes, Butt Weld Fittings, and Process Equipment, for pressure corrosion applications. 

 

Production sites


Process Equipment


  ÖMV, Örnsköldsvik, Sweden

Independent and Accredited Material testing


  OSTP Lab, Örnsköldsvik, Sweden

 

OSTP Today

Capacity: PP    65 000 ton
                 BWF 10 000 ton

Turnover: EUR 142.0  million (2017)

Production sites: 4

Chief Executive Officer:
Andrea Gatti

Owner: Tubinoxia and Outokumpu

OSTP Vision

Our vision is to be our customers’ preferred partner for all products in our supply range.

Quality assurance

OSTP is proud of its reputation as a reliable supplier and a manufacturer of high quality products.
In addition to satisfied customers, the proof of this can be seen in
our quality approvals and extensive testing of our products. 

  Approvals
  Testing

 

 


Vacancies

You can fill in an open application where you can define what kind of job you are looking for
08
nov 2018
ÖMV växer snabbare än planerat på marknaden. Detta betyder att ÖMV måste bemanna upp sig för att möta den ökade efterfrågan omgående. ÖMV verkar projektbaserat på en marknad som går upp och ner, men nu ser vi en mycket stark efterfrågan på våra tjänster och detta sträcker sig så långt som vi kan se. Bakomliggande faktorer till den höga beläggningen är att ÖMV har hittat nya produkter på en global marknad. Och vi tänker ta denna chans att etablera oss på en högre omsättningsnivå för att kunna fortsätta att växa på marknaden.