Surfaces

Surface roughness on welded tubes and pipes

 Tubes and pipes can be manufactured from strip or plate with different types of surface finishes which in addition can be influenced within one pre-material type also by thickness and grade. The surface of the pre-material significantly influences the surface roughness of the final tube (given no further surface treatment like grinding / polishing / brushing etc). The surface finish is defined according to EN 10028-7:2007 (E) in table 1.

 

Table 1 - Type of process route of sheet, plate and strip*


  Code**  Type of treatment   Surface finish  Notes 
Hot rolled   1E   Hot rolled, heat treated, mechanically descaled  ​Free of scale The type of mechanical descaling, e.g. coarse grinding or shot blasting, depends on the steel grade and the product, and is left to the manufacturer's discretion,
unless otherwise agreed. 
​1D  Hot rolled, heat treated, pickled  Free of scale  Usually standard for most steel types to ensure good corrosion resistance; also common finish for further processing. It is permissible for grinding marks to be present. Not as smooth as 2D or 2B. 
Cold rolled ​   2E  Cold rolled, heat treated, mechanically descaled ​Rough and dull Usually applied to steels with a scale which is very resistant to pickling solutions. May be followed by pickling.
2D  Cold rolled, heat treated, pickled Smooth ​Finish for good ductility, but not as smooth as 2B or 2R.
2B ​Cold rolled, heat treated, pickled, skin passed Smoother than 2D Most common finish for most steel types to ensure good corrosion resistance, smoothness and flatness. Also common finish for further processing. Skin passing may be by tension levelling.
​2R ​Cold rolled, bright annealed*** ​Smooth, bright, reflective Smoother and brighter than 2B. Also common finish for further processing.


* Not all process routes and surface finishes are available for all steels.

** First digit, 1= hot rolled, 2 = cold rolled.
*** May be skin passed.

By experience we know approximately what surface roughness the coil material has before we start
forming the coil into a tube that is fusion welded. The welding method and amount of bead working
decides the roughness of the weld.

Process pipes with wall thicknesses less than 2 mm are normally produced from cold rolled strip. The surface condition on the coil material these tubes are produced from is mainly 2D or 2E (brushed), depending on the grade, and have Ra-values of around 1.5.

Process pipes with wall thicknesses 2-6 mm are produced from cold rolled strip descaled with shot
blasting and then pickled (2E). These tubes have Ra-values between 2.0-5.0.
Process pipes with wall thickness above 6 mm are produced from hot rolled plate that has a
Ra roughness around 5.

 

Table 2 - Surface roughness of strip, sheet and plate materials used for tubes and pipes

​Product  Code  Ra  ​Tubular Product 
​Cold rolled, pickled 2D ​≤1.5 Pipe and heat exchanger tubes.
< 2 mm wall
Cold rolled, shot blast, pickled 2E ​2.0-5.0 Pipe and heat exchanger tubes.
2 - 6.35 mm wall
Hot rolled, pickled 1D 3.5-5.0 Pipe > 6.35 mm wall

Note that even if the Ra-value is the most common way to describe the roughness it is not always the most accurate. For example, a ground surface with an Ra-value of 0.8 does not look as shiny as an electro polished surface with Ra-value 0.8.

 


Vacancies

You can fill in an open application where you can define what kind of job you are looking for
12
okt 2017
ÖMV AB, som ingår i OSTP koncernen, är ett bolag med unik kompetens vad gäller svetsning. Med engagemang och modern teknologi tillverkar företaget avancerad processutrustning i främst rostfria material, men även i kolstål och titan.

Huvudprodukterna är värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisterner och kolonner. ÖMV jobbar främst mot sektorer som energi, papper & massa, kemi, kärnkraft, bioraffinaderi samt olja & gas.

ÖMVs huvudkontor och produktionsanläggning finns i Örnsköldsvik med ett 60-tal medarbetare. ÖMV omsätter idag ca 100 MSEK per år men ambitionen är att växa. Expansionen baserar sig både på befintliga produkter men även i nya affärsområden.


Vi utökar nu vår säljorganisation och söker därför ytterligare en Försäljningsingenjör som vill ansluta sig till vårt team.

Arbetsbeskrivning
Din huvuduppgift som Försäljningsingenjör på ÖMV blir att bearbeta nya och befintliga kunder på den svenska marknaden. Du kommer att hjälpa ÖMVs kunder med att identifiera behov och problem för att i slutändan presentera möjliga lösningar utifrån ÖMVs produktutbud.
Du som söker skall därför vara en resultatorienterad säljare med intresse för att lösa våra kunders behov och som kan omvandla dessa till lönsamma affärer för ÖMV. En stor del av din arbetstid spenderar du hos våra kunder, därför söker vi dig som kan vara en god representant för vårt företag

I arbetsuppgifterna ingår att:

• Arbeta aktivt för att ÖMV ska vara kundens första val
• Kalkylera och offerera projekt samt följa upp offerter
• Aktivt deltaga i de marknadsmöten som hålls inom ÖMV
• Självständigt boka och planera kundbesök samt hålla kontinuerlig kontakt med befintliga kunder.
• Ansvara för att planera sitt eget dagliga arbete utifrån de ramar som gruppen arbetar fram
• Medverka till att arbeta fram avdelningens mål och årliga handlingsplaner
• Använda ERP-systemet Monitor för registrering av relevant information om ÖMV:s kunder och leverantörer
• Ansvara för att vårda och skaffa nya kunder, samt att inom det egna området skapa affärsmöjligheter som leder till långsiktiga affärsrelationer
• Ansvara för orderbokning, orderhantering, uppföljning mot kund för de egna projekten
18
okt 2017
OSTP koncernen är en av världens ledande tillverkare av svetsade rostfria processrör och rördelar. Vi har tillverkning i Sverige och Finland. OSTP koncernen har ca 500 anställda och ägs av Tubinoxia och Outokumpu. I Örnsköldsvik arbetar ca 150 personer fördelat på två fabriker. Örnsköldsvik har en nyckelroll inom koncernen med marknadens bredaste produktsortiment inom rostfria rördelar.


OSTP Lab i Örnsköldsvik är ackrediterat enligt ISO 17025. Vår kundbas ökar och vi behöver därför expandera och anställa ytterligaren en Laboratorietekniker för att möta våra kunders efterfrågan på våra tjänster.


Ansvarsområden och arbetsuppgifter
OSTP Lab är beläget i Svedjeholmen, 6 km söder om Ö-vik och består av en Provningsledare och två Laboratorietekniker. Laboratorieteknikernas främsta uppgift är att utföra prover på OSTP produkter. Detta för att kontrollera materialets egenskaper gentemot gällande ISO/ASTM standarder och kundkrav. Även provning åt externa kunder utförs. På laboratoriet utförs korrosionsprovning, mikroskopi/bildanalys, grundämnesanalys, hårdhetsprovning, dragprovning, slagprovning mm på material.


Som Laboratorietekniker kommer du att:
• Utföra provmottagning
• Bereda lösningar och avfallshantering
• Utföra provberedning av provningsobjekt
• Utföra provning enligt metodbeskrivningar för olika provningsavsnitt/huvudprocesser
• Analysera, bedöma, värdera samt rapportera provningsresultat
• Delta i kvalitetssäkringen av de olika provningsprocesserna
• Arbeta enligt vårt kvalitetssystem